Opole - informacje


127.839
mieszkańców Opola
60.111
mężczyzn
67.728
kobiet

18.039
w wieku przedprodukcyjnym

76.743
w wieku produkcyjnym

33.057
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

432
zawarto małżeństw

1.280
urodzeń

1.460
zgonów

-180
przyrost naturalny
miasto Opole
dochody

1.286.646.912
wydatki

1.251.838.080
struktura wydatków Opola

9.155
0,001%
Leśnictwo

693.643
0,055%
Rolnictwo i łowiectwo

265.547.984
21,213%
Transport i łączność

69.423.816
5,546%
Administracja publiczna

935.469
0,075%
Turystyka

34.789.468
2,779%
Gospodarka mieszkaniowa

24.296.324
1,941%
Działalność usługowa

737.422
0,059%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

278.564
0,022%
Obrona narodowa

29.227.150
2,335%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

322.777
0,026%
Wymiar sprawiedliwości

6.046.112
0,483%
Obsługa długu publicznego

15.333.376
1,225%
Różne rozliczenia

325.914.336
26,035%
Oświata i wychowanie

5.006.529
0,400%
Ochrona zdrowia

50.970.576
4,072%
Pomoc społeczna

17.990.852
1,437%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

27.785.128
2,220%
Edukacyjna opieka wychowawcza

86.743.216
6,929%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22.173.850
1,771%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

63.143.924
5,044%
Kultura fizyczna i sport

183.651.312
14,671%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-30 14:27
REKLAMA
pogoda Opole
12.4°C
wschód słońca: 06:29
zachód słońca: 19:16
Koronawirus
opolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Opolu

kiedy
2023-04-01 19:00
miejsce
Teatr im. Jana Kochanowskiego,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-02 18:00
miejsce
Teatr im. Jana Kochanowskiego,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-03 17:00
miejsce
Teatr im. Jana Kochanowskiego,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-03 18:00
miejsce
Filharmonia Opolska, Opole, ul....
wstęp biletowany