Opole - informacje


126.458
mieszkańców Opola
59.114
mężczyzn
67.344
kobiet

17.395
w wieku przedprodukcyjnym

76.755
w wieku produkcyjnym

32.308
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

445
zawarto małżeństw

1.131
urodzeń

1.354
zgonów

-223
przyrost naturalny
miasto Opole
dochody

1.229.296.512
wydatki

1.314.587.136
struktura wydatków Opola

31.037
0,002%
Leśnictwo

752.846
0,057%
Rolnictwo i łowiectwo

9.690
0,001%
Przetwórstwo przemysłowe

201.236.032
15,308%
Transport i łączność

91.973.472
6,996%
Administracja publiczna

1.218.367
0,093%
Turystyka

42.743.444
3,251%
Gospodarka mieszkaniowa

22.211.684
1,690%
Działalność usługowa

25.197
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

186.847
0,014%
Obrona narodowa

32.222.428
2,451%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

327.187
0,025%
Wymiar sprawiedliwości

24.047.842
1,829%
Obsługa długu publicznego

8.330.496
0,634%
Różne rozliczenia

420.037.664
31,952%
Oświata i wychowanie

14.074.452
1,071%
Ochrona zdrowia

71.739.312
5,457%
Pomoc społeczna

47.656.996
3,625%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

22.165.864
1,686%
Edukacyjna opieka wychowawcza

102.597.592
7,805%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24.616.286
1,873%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

41.743.872
3,175%
Kultura fizyczna i sport

114.719.352
8,727%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-04-16 13:09
REKLAMA
pogoda Opole
1.8°C
wschód słońca: 05:46
zachód słońca: 19:48
Koronawirus
opolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Opolu

kiedy
2024-04-18 20:00
miejsce
W12 Miejsce Twoich Spotkań, Opole,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-19 20:00
miejsce
W12 Miejsce Twoich Spotkań, Opole,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-22 17:00
miejsce
Filharmonia Opolska, Opole, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-22 20:00
miejsce
W12 Miejsce Twoich Spotkań, Opole,...
wstęp biletowany