7 sierpień 2013

Dzienny opiekun pomoże rodzicom przy dzieciach

zdjęcie: Dzienny opiekun pomoże rodzicom przy dzieciach / fot. archiwum TM
fot. archiwum TM
Coraz popularniejsza staje się praca w charakterze dziennego opiekuna. Jest to świetna możliwość zarobku dla np. młodych mam. Korzyści płyną także do rodziców, gdyż może się okazać, że pobyt dziecka u dziennego opiekuna będzie tańszy niż w żłobku.
REKLAMA

Kim jest dzienny opiekun i kto może nim zostać?

Dzienni opiekunowie teoretycznie pojawili się wraz z rewolucją żłobkową, która dokonała się po wejściu w życie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 ponad dwa lata temu. Dotychczas dzienni opiekunowie pracowali wyłącznie na podstawie umowy zawartej z gminą, która mogła rozpisać specjalny konkurs na to stanowisko. Jeżeli gmina konkursu nie rozpisała – tam opiekunów zwyczajnie nie ma, nawet jeżeli ktoś chciał pracować jako taki opiekun i ma ku temu kwalifikacje. Stąd obecnie gminy zatrudniają ich niewielu. Postanowiono zatem zmienić zapisy ustawy dotyczące dziennych opiekunów. Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie  12 lipca br. wprowadza ważną zmianę dotyczącą  pracy tych osób. Obecnie dzięki nowemu brzmieniu art. 36 ust 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dziennych opiekunów będą mogły zatrudniać już nie tylko gminy, lecz również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Oznacza to, że już niedługo może pojawić się większa liczba takich opiekunów, będą oni bowiem zatrudniani przez inne podmioty na przykład przez fundacje.

Co będzie robił dzienny opiekun?

Każdy taki opiekun będzie zajmował się maksymalnie 5 dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3w warunkach domowych lub zbliżonych do domowych.

Kto będzie mógł zostać dziennym opiekunem?

Opiekunami będą mogły zostać osoby, które posiadają minimum roczne doświadczenie w opiece nad dziećmi do lat 3 lub odbyły 160 -godzinne  specjalistyczne szkolenie (w tym 30 godzin praktyki w żłobku, a także z udzielania pierwszej pomocy) lub szkolenie uzupełniające - w przypadku pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Każdy opiekun musi posiadać umowę z zatrudniającym go podmiotem i być ubezpieczony. Opiekunowie będą figurowali w rejestrach dziennych opiekunów prowadzonych przez gminę.

Obecnie dzięki Resortowemu programowi rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” prowadzonemu przez MPiPS można uzyskać dofinansowanie do stworzenia takich miejsc opieki w wysokości 80% zadania, a także ich funkcjonowania. Wnioski można składać tylko do 8 sierpnia.

W takim przypadku koszt pobytu dziecka u opiekuna ponoszony przez rodzica nie powinien być wysoki. Oddanie dziecka pod opiekę takiej osoby jest świetną alternatywą dla żłobka. Jeden opiekun będzie zajmował się w warunkach domowych bardzo małą grupą dzieci. To także świetna praca dla młodych mam, które będą chciały połączyć wychowywanie własnego dziecka z pracą zawodową.

Dzienny Opiekun w firmie

Przedsiębiorca, który będzie chciał zapewnić opiekę dzieciom swoich pracowników nie będzie już musiał tworzyć żłobka w swoim zakładzie pracy. Wystarczy, że podpisze umowę np. z fundacją zatrudniającą dziennych opiekunów i udostępni takiemu opiekunowi lokal w firmie. Tam dzienny opiekun zajmie się maksymalnie 5 dzieci.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o dziennych opiekunach  informacji możesz szukać na stronie MPiPS: www.zlobki.gov.pl, zajrzyj też np. na: www.fundacjadrugidomek.pl.

Jeżeli chcesz się zarejestrować jako kandydat na Dziennego Opiekuna kliknij w ten link: http://www.fundacjadrugidomek.pl/referral/77777798

 

 

PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Opole
2.4°C
wschód słońca: 07:36
zachód słońca: 15:43
Koronawirus
opolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Opolu

kiedy
2022-12-12 18:00
miejsce
Studenckie Centrum Kultury, Opole,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-13 17:00
miejsce
Filharmonia Opolska, Opole, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-13 20:00
miejsce
Filharmonia Opolska, Opole, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-14 20:00
miejsce
Cuda Na Barze, Opole, ul. 1 Maja 77A
wstęp biletowany